Головна Про проект Умови роботи Знижки Вакансії Ціни і гарантії Способи оплати Замовити роботу Контакти
Розширений пошук
Тип роботи
Знайти в цьому розділі
 
Не знайшли необхідної роботи??? Замовте індивiдуальне виконання
Назва роботи
Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території
Напрямки вдосконалення роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Задача з дисципліни "Місцеві фінанси"
1. Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів: склад, функції, правові основи. 2. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів 3. Правове регулювання формування доходів. 4. Передання державою права на здійснення видатків. 5. Державна регіональна фінансова політика: поняття, мета, завдання.
1. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. 2. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи: види та структура. 3. Кошторисне фінансування: види кошторисів. 4. Розрахунок дотації вирівнювання. 5. Вертикальні та горизонтальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання.
1. Касове виконання місцевих бюджетів: види, характеристики, переваги та недоліки. 2. Місцеві фінанси в умовах ринкових відносин. 3. Фінансові відносини, що складаються між місцевими та державним бюджетами. 4. Передання державою права на здійснення видатків. 5. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів. 2. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. 3. Права та обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів. 4. Особливості формування власних коштів. 5. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
1. Види підприємств комунальної власності: характеристика. 2. Історичні коріння інституту місцевого самоврядування в Україні. 3. Місцеві бюджети у складі бюджетної системи: види та структура. 4. Особливості формування власних коштів. 5. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
1. Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. 2. Територіальна громада: правовий статус та функції. 3. Загальний та спеціальний фонди місцевих бюджетів. 4. Економічна природа місцевих податків і зборів. 5. Передання видатків на виконання делегованих державних повноважень.
1. Комунальний кредит, комунальні платежі. 2. Організація бюджетного контролю на місцевому рівні. 3. Особливості формування власних коштів. 4. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. 5. Фінансова децентралізація та її основні індикатори.
1. Фінансова автономність місцевого самоврядування. 2. Історичні коріння інституту місцевого самоврядування в Україні. 3. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів. 4. Видатки місцевих бюджетів, їх класифікація. 5. Розвиток депресивних територій.
1. Особливості фінансування закладів освіти, охорони здоров’я. 2. Територіальна громада: правовий статус та функції. 3. Бюджетний процес на місцевому рівні. 4. Видатки місцевих бюджетів, їх класифікація. 5. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.
1. Проблеми розвитку місцевого оподаткування. 2. Історичні коріння інституту місцевого самоврядування в Україні. 3. Фінансові відносини, що складаються між місцевими та державним бюджетами. 4. Особливості формування власних коштів. 5. Передання видатків на виконання делегованих державних повноважень.
1. Взаємозв’язок між державним і місцевими бюджетами. 2. Особливості формування власних коштів. 3. Передання видатків на виконання делегованих державних повноважень. 4. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів. 5. Організація бюджетного контролю на місцевому рівні.
1. Комунальне підприємство: сутність, види, характеристика. 2. Порівняльний аналіз субвенцій і субсидій. 3. Бюджетний процес на місцевому рівні. 4. Муніципальні позики. 5. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
Фінансові ресурси місцевого самоврядування
Міжбюджетні відносини
Система касового виконання місцевих бюджетів
1. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. 2. Поточний бюджет та бюджет розвитку. 3. Видатки місцевих бюджетів, їх класифікація. 4. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. 5. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
1. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу ВВП. 2. Фінансова децентралізація та її основні індикатори. 3. Особливості фінансування власних і делегованих повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. 4. Бюджетні трансферти: види, правове регулювання. 5. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів.
[1-20] [21-22]