Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   260 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

індивідуальне завдання   (ID работы: 8367)

Направление: Менеджмент
Предмет: Cтратегическое управления
Тип работы: Индивидуальное задание
Число страниц: 29
Год защиты: 2018
ВУЗ: Киевский Национальный Экономический Университет им. Вадима Гетьмана (КНЭУ)
Курс: 2
Язык: Украинский
Дополнительная информация
Індивідуальне завдання 1. «Середовище організації»”(обов’язкове)
Тип завдання: проведення комплексного аналізу та оцінки факторів середовища функціонування організації для виявлення пріоритетних напрямків її розвитку.
Мета завдання: виконання SWOT– аналізу для організації – об’єкта дослідження, складання стратегічного балансу та прогнозування тенденцій змін.
Самостійна робота: бібліографічний огляд прийомів проведення SWOT – аналізу. Базуючись на результатах проведеного аналізу зовнішнього, проміжного та внутрішнього середовища студент повинен провести оцінку стратегічного положення організації, дати йому оцінку, вибрати стратегії, що рекомендуються для організації, обґрунтовуючи свої висновки за допомогою результатів аналізу по методу SWOT.
Форма представлення звіту: студент повинен представити на перевірку результати аналізу середовища організації – об’єкта аналізу у формі, що представлена в таблицях 3.3 та 3.4. (с.74 ), З.8 (с.94), 5.1 (с.145), рис.5.2 (с.147).
Робота має здійснюватися у такій послідовності:
1) на основі проведеного аналізу виявити та кількісно оцінити групи факторів зовнішнього середовища (не менше 5) та заповнити таблицю «Загрози та можливості зовнішнього середовища та можливі «відповіді організації».
2). на основі проведеного аналізу виявити та кількісно оцінити групи факторів проміжного середовища (фактори безпосереднього оточення.) та заповнити таблицю «Фактори безпосереднього оточення організації»
3) на основі проведеного аналізу факторів внутрішнього середовища організації – об’єкта аналізу заповнити таблицю «Сильні і слабкі сторони підприємства» (з розгорнутою характеристикою сильних та слабких сторін)
4) заповнити матрицю SWOT-аналізу.
5) зробити загальний висновок про перспективи розвитку організації.

Індивідуальне завдання 2 (вибіркове, альтернативне)
Тип завдання: проведення оцінки основних конкурентів організації – об’єкта аналізу.
Мета завдання: визначення конкурентного статусу організації – об’єкту дослідження. Формулювання заходів щодо поліпшення конкурентної позиції підприємства – об’єкта аналізу.
Самостійна робота: вивчення поняття конкурентоспроможності, конкурентоспроможності організації та конкурентоспроможності товару. Студент повинен визначити конкурентний статус організації – об’єкта досліджень в порівнянні з конкурентами (не більше 5). Від кожного конкурента береться один продукт, що характеризується параметрами (не менше 5). Обґрунтувати проведені дослідження (в тому числі за допомогою програми експертного опитування з наведенням прикладів розроблених анкет). Побудувати карту стратегічних груп конкурентів на ринку на матеріалах організації – об’єкта дослідження.
Форма представлення звіту: студент повинен представити такий матеріал: загальну характеристику організації – об’єкта досліджень, її продукції. Побудувати якнайменше 2 карти стратегічних груп конкурентів (наприклад, за формою рис. 4.7. с.131), обрати за висновками цієї карти основних конкурентів. Оцінити продукцію конкурентів, визначити конкурентний статус організації – об’єкта дослідження у вигляді таблиць (табл.. 4.3 с.133, табл..4.4 с.134, табл..4.5) та пропозиції щодо його покращення
Другие работы этого направления