Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   300 грн.
ЦЕНА:   690 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Дослідження маркетингової діяльності підприємства   (ID работы: 7890)

Направление: Маркетинг
Предмет: Маркетинг
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 23
Год защиты: 2017
ВУЗ: Национальный Университет Пищевых Технологий (НУПТ)
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Техніко-економічна характеристика підприємства ТOB «Аверса-Україна»
2. Споживачі та основні фактори, що впливають на їх поведінку
3. Дослідження цільових сегментів ринку та позиціювання продукції підприємства на них
4. Стратегічне маркетингове планування на підприємстві
5. Аналіз маркетингової товарної політики на підприємстві
6. Дослідження маркетингової цінової політики підприємства
7. Аналіз маркетингової політики розподілу на підприємстві
8. Дослідження маркетингової політики комунікацій на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Введение
Управління підприємством як цілісність включає в себе управління різними аспектами його діяльності. Управління маркетингом складний процес, який охоплює функції, пов'язані з ринком, потребами клієнтів, доставкою товарів, їх цінами, комунікацію зі споживачами тощо. Управління маркетингом передбачає вивчення нужд і потреб покупців, розподіл ринку на сегменти, виявлення найбільш перспективних із них, створення відповідно до цих сегментів окремих товарів та відповідної упаковки.
Управління маркетингом це організований процес реалізації опрацьованих планів і інших маркетингових концепцій в реальних умовах діяльності підприємства. Управління маркетингом є процесом прийняття рішень стосовно діяльності фірми на ринку. Він включає планування, організацію, реалізацію на практиці та контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення та підтримку вигідних обмінів з цільовими споживачами з певною метою (одержання прибутку, зростання обсягів збуту, розширення частки ринку тощо).
Актуальність теми даної роботи полягає в дослідженні сучасного стану та формуванні заходів щодо покращення управління маркетинговою діяльністю підприємства. З розвитком науково-технічного прогресу постійно з’являються нові технології виготовлення товарів, тим самим змінюються і збільшуються потреби споживачів, на задоволення яких, підприємства орієнтують свою діяльність.
Метою контрольної роботи є дослідження актуальних проблем організації та управління комплексом маркетингу на підприємстві ТOB «Аверса-Україна».
Об'єктом дослідження є ТOB «Аверса-Україна», підприємство, що є виробником високоякісних італійських сирів.
Предметом дослідження є система організації та управління комплексом маркетингу підприємства ТOB «Аверса-Україна».
Заключение
За результатами проведеного дослідження маркетингової діяльності підприємства можна зробити наступні висновки:
Визначено, що ТOB «Аверса-Україна» засноване в вересні 2004 року. Найвищою метою діяльності підприємства являється виготовлення високоякісних сирів за італійською технологією. У виробництві використовують екологічно чисту, якісну сировину та інгредієнти. Виробляються такі відомі сири, як: «Моцарела», «Качокавалло», «Качотта», «Рікотта» та інші.
Встановлено, що споживчий ринок сиру це окремі особи та домашні господарства, які купують товари ТOB «Аверса-Україна» та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання.
Аналіз показав, що щорічно в Україні виробляється близько 300,00 тис. тон сиру та сирних продуктів, понад 70 відсотків від загального обсягу виготовляють великі промислові підприємства, решту – приватні сироварні, домогосподарства та інші виробники.
ТOB «Аверса-Україна» здійснює господарську діяльність саме в сегменті брендового високоякісного сиру за традиційними італійськими технологіями сироваріння, Дослідження показали, що з метою досягнення відповідних маркетингових цілей, зокрема у сфері забезпечення конкурентного розвитку, підприємство ТOB «Аверса-Україна» може використовувати базові конкурентні стратегії.
Маркетингова цінова політика ТOB «Аверса-Україна» – це комплекс заходів, до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірми.
Визначено, що привернути увагу до продукції ТOB «Аверса-Україна» можна за допомогою розміщення реклами на білбордах. Ще б краще, якщо б на крупних підприємствах розмістити невеличкі фірмові магазини, можливо великого прибутку не очікується, але реклама буде потужна.
Литература
1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2012. – 496с.
2. Багиев, Г.Л. Основы современного маркетинга : Учеб.-нагляд. пособие / [Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, И.А. Аренкова и др.]; Под общ. ред. Г.Л. Багиева ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. маркетинга. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2012. - 280 с.
3. Балабанова Л. В. Маркетинг [Текст]: Підручник / Л.В. Балабанова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання-Прес, 2014. -645 с.
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг [Текст]: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл,- 4.вид., доп / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2013. - 717с.
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – 11-е изд. – СПб. : Питер, 2014. – 800 с.
6. Маркетинг [Текст]: підруч. / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Войчак А. В. та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2014. – 600 с.
7. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К. : Знання, 2011. – 354 с.
8. Мороз Л. А. Маркетинг [Текст]: навчальний посібник / Мороз Л. А., Чухрай Н.І-2-е видання. - Львів, «Інтелект-Захід», 2012.-276 с.
9. Офіційний сайт компанії «Аверса Україна» - Електронний ресурс. – [Режим доступу] - http://aversa.com.ua
10. Офіційні дані Державного комітету статистики України. Електронний ресурс. – [Режим доступу] – http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Старостіна А. Маркетинг [Текст]: Навчальний посібник / Старостіна А. - К.: Знання- Прес 2014. - 192 с.
12. Турченюк М.О. Маркетинг [Текст]: підруч. / [М.О. Турченюк, М.Д. Швець]– К. : Знання, 2015. – 318 с.
Другие работы этого направления
Якість товару на підприємстві
Дослідження маркетингової діяльності на прикладі компанії ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
1.Інтегрована банківська інформаційна система (ІБІС) 2.Проведення відео конференцій. 3.Передумови створення “Бізнес- Інтернет”. 4.Закон України “Про інформацію”
Дослідження маркетингової діяльності … (підприємства)
Дослідження маркетингової діяльності(підприємства)»
Дослідження маркетингової діяльності (підприємство)
Контрольна Маркетинг
1.Інформаційна система Teletrac Charting. 2.Впровадження ЕDІFАСТ у діяльність підприємств (організацій) 3.Види реклами в Інтернет. 4.Проведення відео конференцій.
Дослідження маркетингової діяльності
Контрольна Маркетинг
Організація системи маркетингу в ПП "Лекс" та шляхи її удосконалення.
Маркетинг
Оцінка ефективності запропонованих заходів
Організація системи маркетингу в ТОВ "Верес" та шляхи її удосконалення.
Маркетинг контрольна
Характеристика товарного портфелю. Оцінка життєвого циклу товару
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Опис товару – дитячі меблі фірми «Верес»
Визначення місця товару на ринку
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Максі»
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ПрАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль»
Дослідження маркетингової діяльності компанії Nestle
Маркетинг контрольна
Marketing strategies of a luxury companies. How to be a leader in the market. (Take two any luxury brands, for example Louis Vuitton/ Dior )
Маркетингові дослідження на ринку послуг
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Дарна»
Маркетингові заходи державного стимулювання експорту
1. Акціонерний капітал банку. Позабалансовий облік в 9-му класі – сумарний і пооб’єктний . 2. Інструментальні засоби конференц - зв’язку. Конференція даних. 3. Особливості глобального маркетингу в Інтернет. 4. Основні положення британської технології розробки автоматизованих систем SSАDМ.
1.Забезпечення безпеки мережі SWIFT 4.Основні характеристики ринку електронної інформації 3.Система Workflow. 4.Послуги Internet.
Планування рекламної діяльності підприємства
Розвиток маркетингової діяльності у ЗНЗ на прикладі Південного ліцею Харківської районної ради Харківської області
Розробка напрямків управління торговельно-технологічним процесом на прикладі книгарні “Максимко”
Маркетинг контрольна
Маркетингові аспекти розвитку ринку лізингових послуг
Дослідження маркетингової діяльності ПП «Рукавичка»
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Маркетингове дослідження ринку морозива
Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
1. Лімітування залишків на внутрішньобанківських рахунках, лімітування оборотів відділення банку . 2. Програмне забезпечення колективної роботи на підприємстві. 3. Основні клієнти в Інтернет. 4. Основні характеристики ринку електронної інформації.
Роль і сутність стратегічного планування і планування маркетингу
Сутність конкурентної боротьби та конкурентоспроможності товарів
1. Соціально-етичний маркетинг в роботі конкретного підприємства. 2. Сегментація ринку товарів конкретного підприємства. 3. Вторинні дані ринків товарів конкретного підприємства. 4. Розробка анкети для дослідження споживачів товарів конкретного підприємства. 5. Аналіз трьох рівнів конкретного товару. 6. Розробка рекламної кампанії конкретного товару. 7. Розробка рекламних лозунгів конкретних товарів. 8. Огляд зовнішнього середовища конкретного підприємства. 9. Огляд зовнішнього ринкового середовища конкретного підприємства. 10. Огляд маркетингової діяльності конкретного підприємства. 11. SWOT-аналіз конкретного підприємства. 12. Розробка маркетингового плану конкретного підприємства.
Ефективність від впровадження стаціонарозамінної медичної допомоги на прикладі Київської міської клінічної лікарні №7
Інфраструктура ринку (ринок вибрати самостійно)
Маркетингова політика розподілу
Депозитна політика комерційного банку на прикладі ВАТ "Ощадбанк"
1.Розвиток мережі SWIFT 2.Інформаційний ринок підприємців 3.Основні клієнти в Інтернет. 4.Інтернет і бізнес.