Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   60 грн.
ЦЕНА:   138 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Маркетинг контрольна   (ID работы: 6897)

Направление: Маркетинг
Предмет: Маркетинг
Тип работы: Контрольная работа
Число страниц: 5
Год защиты: 2015
ВУЗ: Национальная Академия Статистики, Учета и Аудита (НАСУА)
Язык: Украинский
Задание
Практична робота №1

Тема: Параметри ринкової взаємодії
Мета: Оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів
Вихідні для розрахунків:
Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі (Q) і продажів (S) від ціни (р) продукту:
- попит покупців: Q1 = а - bр, Q2 = c - dр;
- пропозиція продавців: S1 = Ар - В, S2 = Ср - D.
Етапи виконання роботи:
1. Дослідити взаємодію покупців (Q1=Q2);
2. Дослідити взаємодію продавців ( S1= S2);
3. Розрахувати ринкові параметри (Q1=S1; Q1=S2; Q2 = S1;Q2=S2);
3. Зробити висновки стосовно ринкової ситуації;
4. Дати пропозиції стосовно ринкової ситуації шляхом зміни формули поведінки одного з ринкових агентів (Q1, Q2, S1, S2);
5. Зробити остаточні висновки.
Кожен етап роботи складається з розрахунків, графіка і висновків. Варіанти вихідних даних для виконання роботи (перша цифра-параметри покупця, друга цифра-продавця):

№ a b c d
6 0,2 12 0,5
1 7 0,1 11 0,6
2 5 0,3 13 0,4
3 4 0,4 14 0,3
4 1 0,5 17 0,2
5 3 0,6 15 0,1
6 7 0,3 12 0,5
7 5 0,2 14 0,6
8 1 0,4 18 0,4
9 4 0,5 15 0,3

№ A B C D
0 1,5 6 0,5 4
1 1 3 1 7
2 1,4 5 0,6 5
3 1,2 1 0,8 9
4 1,3 4 0,7 7
5 1,1 2 0,9 8
6 1,6 6 0,5 5
7 1,1 1 1 10
8 1,5 5 0,6 6
9 1,3 7 0,8 4Практична робота №2

Тема: Сегментування ринку за групами споживачів
Мета: здобути навички статистичного дослідження ринкової ситуації споживачів банківських послуг в м. Києві.
Вихідні для розрахунків: Дані статистичних обстежень 50-ти споживачів послуг банку по сегментаційних перемінних: за територіальною ознакою, за рівнем доходів, за віком.
Етапи виконання роботи:
1. Побудувати матриці суміщення сегментів ринку.
2. Визначити кількість ринкових сегментів, на яких присутній банк.
3. Скласти сегментарний рейтинг ринкових пріоритетів банку.
4. Узагальнити отримані результати, визначитись з наявним положенням банку на ринку банківських послуг.
5. Сформулювати рекомендації менеджменту банку щодо перспективної маркетингової поведінки на цільових ринках.
Кожен етап роботи складається з номера етапу, розрахунків і висновків.
Індивідуальні завдання: варіант ринкової ситуації за сегментами а), в)
(перша цифра двозначного номера варіанту) і с) (- друга цифра):

Варіант
а) Сегментація за територіальною ознакою
Печерськ Оболонь Подол Дарниця
Кількість споживачів
3 12 8 20 10

в) Сегментація за рівнем доходів, тис. $
ДО 1 до 5 ДО 10 до 100 понад 100
Кількість споживачів
2 13 10 20 5

Варіант
с) Сегментація за віком, Роки
до 20 до 30 до 40 до 50 понад 50
Кількість споживачів
3 2 14 15 8 11
Другие работы этого направления
Інфраструктура ринку (ринок вибрати самостійно)
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Дарна»
Дослідження маркетингової діяльності(підприємства)»
Маркетинг контрольна
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Максі»
Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
Роль і сутність стратегічного планування і планування маркетингу
1.Розвиток мережі SWIFT 2.Інформаційний ринок підприємців 3.Основні клієнти в Інтернет. 4.Інтернет і бізнес.
Контрольна Маркетинг
Якість товару на підприємстві
1.Інформаційна система Teletrac Charting. 2.Впровадження ЕDІFАСТ у діяльність підприємств (організацій) 3.Види реклами в Інтернет. 4.Проведення відео конференцій.
1.Забезпечення безпеки мережі SWIFT 4.Основні характеристики ринку електронної інформації 3.Система Workflow. 4.Послуги Internet.
1. Соціально-етичний маркетинг в роботі конкретного підприємства. 2. Сегментація ринку товарів конкретного підприємства. 3. Вторинні дані ринків товарів конкретного підприємства. 4. Розробка анкети для дослідження споживачів товарів конкретного підприємства. 5. Аналіз трьох рівнів конкретного товару. 6. Розробка рекламної кампанії конкретного товару. 7. Розробка рекламних лозунгів конкретних товарів. 8. Огляд зовнішнього середовища конкретного підприємства. 9. Огляд зовнішнього ринкового середовища конкретного підприємства. 10. Огляд маркетингової діяльності конкретного підприємства. 11. SWOT-аналіз конкретного підприємства. 12. Розробка маркетингового плану конкретного підприємства.
1. Лімітування залишків на внутрішньобанківських рахунках, лімітування оборотів відділення банку . 2. Програмне забезпечення колективної роботи на підприємстві. 3. Основні клієнти в Інтернет. 4. Основні характеристики ринку електронної інформації.
Маркетингові аспекти розвитку ринку лізингових послуг
Організація системи маркетингу в ПП "Лекс" та шляхи її удосконалення.
1.Інтегрована банківська інформаційна система (ІБІС) 2.Проведення відео конференцій. 3.Передумови створення “Бізнес- Інтернет”. 4.Закон України “Про інформацію”
Дослідження маркетингової діяльності … (підприємства)
Планування рекламної діяльності підприємства
Дослідження маркетингової діяльності
Маркетингова політика розподілу
Маркетингове дослідження ринку морозива
Маркетинг
Ефективність від впровадження стаціонарозамінної медичної допомоги на прикладі Київської міської клінічної лікарні №7
Marketing strategies of a luxury companies. How to be a leader in the market. (Take two any luxury brands, for example Louis Vuitton/ Dior )
Дослідження маркетингової діяльності (підприємство)
Дослідження маркетингової діяльності ПП «Рукавичка»
Дослідження маркетингової діяльності підприємства ПрАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль»
Визначення місця товару на ринку
Розвиток маркетингової діяльності у ЗНЗ на прикладі Південного ліцею Харківської районної ради Харківської області
Організація системи маркетингу в ТОВ "Верес" та шляхи її удосконалення.
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Дослідження маркетингової діяльності на прикладі компанії ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
Депозитна політика комерційного банку на прикладі ВАТ "Ощадбанк"
Сутність конкурентної боротьби та конкурентоспроможності товарів
Маркетингові заходи державного стимулювання експорту
Маркетинг контрольна
Дослідження маркетингової діяльності компанії Nestle
Маркетингові дослідження на ринку послуг
1. Акціонерний капітал банку. Позабалансовий облік в 9-му класі – сумарний і пооб’єктний . 2. Інструментальні засоби конференц - зв’язку. Конференція даних. 3. Особливості глобального маркетингу в Інтернет. 4. Основні положення британської технології розробки автоматизованих систем SSАDМ.
Характеристика товарного портфелю. Оцінка життєвого циклу товару
Опис товару – дитячі меблі фірми «Верес»
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Контрольна Маркетинг
Дослідження маркетингової діяльності підприємства
Розробка напрямків управління торговельно-технологічним процесом на прикладі книгарні “Максимко”
Оцінка ефективності запропонованих заходів