Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   40 грн.
ЦЕНА:   104 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ   (ID работы: 5089)

Направление: Право
Предмет: Административное право
Тип работы: Кандидатская диссертация
Число страниц: 231
Год защиты: 2005
ВУЗ: Черновицкий Национальный Университет им. Юрия Федьковича
Специальность (факультет): 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Доктринальні аспекти джерел права
1.1. Поняття джерела права
1.2. Зміст та система джерел права
1.3. Співвідношення категорій „джерело права” та „форма права”
1.4. Висновки до розділу
РОЗДІЛ 2. Основоположні джерела податкового права України
2.1. Конституція України як фундамент та методологічний орієнтир податкового права держави
2.2. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел податкового права держави
2.3. Висновки до розділу
РОЗДІЛ 3. Законодавчі джерела податкового права України
3.1. Міжнародні угоди України про усунення подвійного
оподаткування як джерело податкового права
3.1.1. Набуття чинності міжнародними договорами України
про уникнення подвійного оподаткування
3.1.2. Дія в просторі міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування
3.2. Закони України з питань оподаткування – основне легітимне джерело правового регулювання основних елементів податку
3.2.1. Зміна доктринальних уявлень про податковий закон
та нормативно-правових підходів до нього
3.2.2. Предмет регулювання податкового закону
3.2.3. Кодифікація податкового законодавства
3.3. Висновки до розділу
РОЗДІЛ 4. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права України
4.1. Постанови Верховної Ради України як джерело
податкового права
4.2. Укази Президента України в системі джерел
податкового права
4.3. Постанови Кабінету Міністрів України як джерело
податкового права
4.4. Акти органів місцевого самоврядування в системі джерел
податкового права
4.5. Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Дополнительная информация
k0820-05+автореферат
Другие работы этого направления
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЛІЦІЄЮ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (порівняльний аналіз законодавства України, Федеративної Рсепубліки Німеччини та інших зарубіжних країн - членів Європейського Союзу)
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КЛІРИНГОВИХ РОЗРАХУНКІВ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Зміст та структура адміністративного процесу та види адміністративних проваджень
Надання спецодягу на підприємстві
Види адміністративно-правових відносин
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИМИ ЗАХОДАМИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІЛІЦІЄЮ
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ВЧИНЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМИ, У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ
Реформування служб органів внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність
КООРДИНАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПО БОРОТЬБІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції)
Державне управління сфери виникнення адміністративо-правових відносин
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ
Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ
Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСКАРЖЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ НЕЗАКОННИХ ДІЙ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СУДАХ
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ МОРАЛІ
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У МИТНІЙ СФЕРІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Організаційно - правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями
ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ В УМОВАХ СИСТЕМНОГО РЕФОРМУВАННЯ