Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   60 грн.
ЦЕНА:   156 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ   (ID работы: 5089)

Направление: Право
Предмет: Административное право
Тип работы: Кандидатская диссертация
Число страниц: 231
Год защиты: 2005
ВУЗ: Черновицкий Национальный Университет им. Юрия Федьковича
Специальность (факультет): 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Язык: Украинский
Содержание
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Доктринальні аспекти джерел права
1.1. Поняття джерела права
1.2. Зміст та система джерел права
1.3. Співвідношення категорій „джерело права” та „форма права”
1.4. Висновки до розділу
РОЗДІЛ 2. Основоположні джерела податкового права України
2.1. Конституція України як фундамент та методологічний орієнтир податкового права держави
2.2. Рішення Конституційного Суду України в системі джерел податкового права держави
2.3. Висновки до розділу
РОЗДІЛ 3. Законодавчі джерела податкового права України
3.1. Міжнародні угоди України про усунення подвійного
оподаткування як джерело податкового права
3.1.1. Набуття чинності міжнародними договорами України
про уникнення подвійного оподаткування
3.1.2. Дія в просторі міжнародних договорів України про усунення подвійного оподаткування
3.2. Закони України з питань оподаткування – основне легітимне джерело правового регулювання основних елементів податку
3.2.1. Зміна доктринальних уявлень про податковий закон
та нормативно-правових підходів до нього
3.2.2. Предмет регулювання податкового закону
3.2.3. Кодифікація податкового законодавства
3.3. Висновки до розділу
РОЗДІЛ 4. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права України
4.1. Постанови Верховної Ради України як джерело
податкового права
4.2. Укази Президента України в системі джерел
податкового права
4.3. Постанови Кабінету Міністрів України як джерело
податкового права
4.4. Акти органів місцевого самоврядування в системі джерел
податкового права
4.5. Висновки до розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Дополнительная информация
k0820-05+автореферат
Другие работы этого направления
АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ
Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні
Зміст та структура адміністративного процесу та види адміністративних проваджень
Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
Організаційно-правове забезпечення статусу працівників податкової міліції України
Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія в запобіганні та боротьбі з торгівлею людьми
Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України
АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
Адміністративна відповідальність
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ ПРО НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
Нормативно-правовий акт: поняття ознаки класифікація
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ ТА ПО-РЯДОК ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Державна служба
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВАРІВ
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Правові засади здійснення виконавчого провадження в Україні
Реформування служб органів внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність
Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина
СУЧАСНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В ОРГАНА ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ПОДАТКОВЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Організаційно-правове регулювання довузівської підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх справ України
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АКРЕДИТИВУ ЯК ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Роль державного управління у процесі інформатизації України
Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів
Правові засади позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України)
Контрольна з адміністративного права
1.Учасники провадження в справах про адміністративні порушення, їх права та обов’язки. Задача: Житель села Лісне городенківського району Ковач звернувся до голови Івано-франківської облдержадміністрації із заявою, щодо визнання його учасником війни, як активного бійця руху опору в рядах УПА. Через місяць Ковач отримав відповідь інспектора управління соціального захисту області про відмову у розгляді його заяви, у зв’язку з тим, що по суті аналогічної заяви він у свій час уже отримав вичерпну відповідь відділу соціального захисту Городенківської РБА. Зробіть правовий аналіз указаної ситуації.
Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ОСОБИСТОГО ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В УКРАЇНІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ