Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   160 грн.
ЦЕНА:   366 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР   (ID работы: 4102)

Направление: Право
Предмет: Криминалистика
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 33
Год защиты: 2013
Язык: Русский
Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР
1.1. Общая характеристика тактики осмотра
1.2. Виды следственного осмотра
РАЗДЕЛ 2. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
2.1. Понятие и цели освидетельствования, фиксация результатов освидетельствования
2.2. Процессуальные требования к проведению освидетельствования
РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Дополнительная информация
1492
Другие работы этого направления
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
СТРОКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Історія розвитку криміналістики
1. Класифікація вогнепальної зброї та набоїв до неї 2. Сутність та поняття економічних злочинів
Роль криміналістичної техніки у розкритті та розслідуванні злочинів
Поняття та класифікація судових експертиз
Контрольна криміналістика
Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві
ПЕРЕБУДОВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ:ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ПРАКТИКА
Криміналістична характеристика злочинів, пов`язаних із заняттям проституцією
Встановлення групової належності і встановлення тотожності
ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами органів дізнання Прикордонних військ України)
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ
Розслідування злочинів, пов`язаних із заняттям проституцією
Криміналістична характеристика вбивства на замовлення
КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МЕТОДИЦІ РОЗ-СЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАЯВНОСТІ КОРУМПОВАНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК
ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ОДОРОЛОГІЇ
Фототаблиця (до протоколу огляду місця події)
1. Приватні наукові криміналістичні методи 2. Тактика пред’явлення для живих осіб, трупів, предметів і тварин 3. Тактика первісного етапу розслідування екологічних злочинів
Тактика допиту підозрюваного в різних ситуаціях
Криміналістичне моделювання у теорії і практиці розслідування
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади
Тактичні особливості проведення одночасного (групового) обшуку
Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Зарубіжна практика та міжнародне співробітництво у сфері протидії злочинності (на прикладі окремих країн)
Криміналістична характеристика контрабанди
ПРАВОВІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ)
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З НЕЮ
ФОРМИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ І ЗАСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНОЙ АКУСТИКЕ (ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги
КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ МЕТОДИЦІ
Особливості способів незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України
Криміналістичні особливості розкриття та розслідування тероризму
МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЗОРОВОГО КОНТРОЛЮ
Особливості розшуку автотранспортних засобів «по гарячих» слідах
Роль судової балістики при розкритті та розслідуванні злочинів
Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів
Експертиза холодної зброї
Особливості розслідування злочинів у сфері службової діяльності
Функції і завдання криміналістики (теоретико-прикладний аспект
НАУКОВІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА