Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
Цена:   32 грн.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення   (ID работы: 373)

Направление: Право
Предмет: Земельное право
Тип работы: Реферат
Число страниц: 23
Год защиты: 2009
ВУЗ: Межотраслевой Институт Управления (МИУ)
Специальность (факультет): Кафедра цивільно-правових дисциплін
Курс: 3
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Основні напрямки в сільському господарстві
2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
3. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення
4. Паювання земель
5. Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
Введение
Визнання землі нерухомим майном і залучення її до цивільного обігу спричинює потребу докладно проаналізувати взаємозв'язок правового режиму такої найважливішої категорії земель, як землі сільськогосподарського призначення, і правомочностей громадянина-власника щодо цих земель і, як наслідок, уточнити сфери застосування цивільного і земельного права в регулюванні відносин масності на землі сільськогосподарського призначення.
Поняття "режим" означає сукупність правил, заходів, норм для досягнення будь-якої мети. Під правовим режимом розуміють встановлені законодавством
Заключение
Отже, під правовим режимом земель сільськогосподарського призначення розуміється спеціальний порядок використання земель, встановлений законодавством для найбільш цінної категорії земельного фонду України.
Усі землі, придатні для сільськогосподарського виробництва, мають пріоритетний режим використання. Це означає, що:
По-перше, вони надаються, насамперед, для сільськогосподарського використання (ст. 23 ЗК). Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, здійснюється на підставі даних державного земельного кадастру.
По-друге, земельним законодавством встановлені певні обмеження па угоди із
Литература
1. Агропромисловий комплекс: правові питання // В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, О.О.Погрібний, В.О.Олійник; За ред. Ю.С.Шемшученка. - К., Урожай, 1992.
2. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка.- 2000. - С.350-355.
3. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Єрмоленко, В.І. Курило, Т.С. Кичилюк; За заг. ред. В.І. Курила. — К.: Магістр — XXI ст., 2007. — 248 с.
4. Сташевський А.М. Аграрне право України. - К.: Знання, 2005. - 173с.
5. Титова H.I. Аграрне законодавство України. - Право України. - 1995, № 1.
6. Титова Н.1., Федорович В.І. Практикум з сільськогосподарського (аграрного) права. - К.: НМК ВО МО України. 1993.
7. Шелестов В.С.,Запорожець А.М.,ЯнчукВ.В. Серія: Аграрне право України: Правове регулювання виробничо-господарської і фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства". -К, ШОКС АПК, 1995
Другие работы этого направления
Правові засади приватизації земель
Правові засади приватизації земель
Норми земельного права
Суб'єкти та об'єкти права власності на землю
Правові аспекти реєстрації прав на землю
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Міжнародне екологічне право
Нарахування та сплата земельного податку фізичними особам
Історія та функціонування кадастру землі
Загальні та спеціальні засоби набуття суб’єктивних прав фізичними та юридичними особами за чинним законодавством
Підстави винекнення права власності на землю в Україні
Муніципальні землі
Правове становище державного сільськогосподарського підприємства
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
Форми права власності на природні ресурси в Україні
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В УКРАИНЕ
Земельно-правове регулювання у давньоруській державі княжої до Радянської доби
Правове регулювання оренди землі в Україні
Державний земельний кадастр
Механізм реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення
1. Поняття, предмет і методи господарського права 2. Задача. Які з наведених нижче ситуацій належать до господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь. 1. Завод «Титан» придбав у санаторію «Свалява» 10 путівок для своїх працівників. 2. Двоє громадян і одна юридична особа уклали установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю для надання транспортних послуг населенню. 3. Індивідуального підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та порушення правил дорожнього руху. 4. У страховій компанії за рішенням Господарського суду вилучено в дохід бюджету прибуток, отриманий від виробничої діяльності яка законом заборонена для страхових організацій.
Припинення права власності на земельну ділянку в порядку її викупу для суспільних потреб
Судовий розгляд земельних спорів
Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері земельних відносин в Україні
Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України.
ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА
Право землекористування та його види
Правове становище природно-заповідного фонду України
РОЗВИТОК І КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Конституційні засади розвитку вдосконалення земельного права