Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   20 грн.
ЦЕНА:   46 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення   (ID работы: 373)

Направление: Право
Предмет: Земельное право
Тип работы: Реферат
Число страниц: 23
Год защиты: 2009
ВУЗ: Межотраслевой Институт Управления (МИУ)
Специальность (факультет): Кафедра цивільно-правових дисциплін
Курс: 3
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Основні напрямки в сільському господарстві
2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
3. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення
4. Паювання земель
5. Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
Введение
Визнання землі нерухомим майном і залучення її до цивільного обігу спричинює потребу докладно проаналізувати взаємозв'язок правового режиму такої найважливішої категорії земель, як землі сільськогосподарського призначення, і правомочностей громадянина-власника щодо цих земель і, як наслідок, уточнити сфери застосування цивільного і земельного права в регулюванні відносин масності на землі сільськогосподарського призначення.
Поняття "режим" означає сукупність правил, заходів, норм для досягнення будь-якої мети. Під правовим режимом розуміють встановлені законодавством
Заключение
Отже, під правовим режимом земель сільськогосподарського призначення розуміється спеціальний порядок використання земель, встановлений законодавством для найбільш цінної категорії земельного фонду України.
Усі землі, придатні для сільськогосподарського виробництва, мають пріоритетний режим використання. Це означає, що:
По-перше, вони надаються, насамперед, для сільськогосподарського використання (ст. 23 ЗК). Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, здійснюється на підставі даних державного земельного кадастру.
По-друге, земельним законодавством встановлені певні обмеження па угоди із
Литература
1. Агропромисловий комплекс: правові питання // В.І.Семчик, П.Ф.Кулинич, О.О.Погрібний, В.О.Олійник; За ред. Ю.С.Шемшученка. - К., Урожай, 1992.
2. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 35. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка.- 2000. - С.350-355.
3. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Єрмоленко, В.І. Курило, Т.С. Кичилюк; За заг. ред. В.І. Курила. — К.: Магістр — XXI ст., 2007. — 248 с.
4. Сташевський А.М. Аграрне право України. - К.: Знання, 2005. - 173с.
5. Титова H.I. Аграрне законодавство України. - Право України. - 1995, № 1.
6. Титова Н.1., Федорович В.І. Практикум з сільськогосподарського (аграрного) права. - К.: НМК ВО МО України. 1993.
7. Шелестов В.С.,Запорожець А.М.,ЯнчукВ.В. Серія: Аграрне право України: Правове регулювання виробничо-господарської і фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства". -К, ШОКС АПК, 1995
Другие работы этого направления
Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері земельних відносин в Україні
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА
Нарахування та сплата земельного податку фізичними особам
Земельно-правове регулювання у давньоруській державі княжої до Радянської доби
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Право землекористування та його види
Конституційні засади розвитку вдосконалення земельного права
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Правове становище природно-заповідного фонду України
РОЗВИТОК І КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
Історія та функціонування кадастру землі
Правове становище державного сільськогосподарського підприємства
ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Правові засади приватизації земель
Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України.
Правові засади приватизації земель
Загальні та спеціальні засоби набуття суб’єктивних прав фізичними та юридичними особами за чинним законодавством
Міжнародне екологічне право
Підстави винекнення права власності на землю в Україні
1. Поняття, предмет і методи господарського права 2. Задача. Які з наведених нижче ситуацій належать до господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь. 1. Завод «Титан» придбав у санаторію «Свалява» 10 путівок для своїх працівників. 2. Двоє громадян і одна юридична особа уклали установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю для надання транспортних послуг населенню. 3. Індивідуального підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та порушення правил дорожнього руху. 4. У страховій компанії за рішенням Господарського суду вилучено в дохід бюджету прибуток, отриманий від виробничої діяльності яка законом заборонена для страхових організацій.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В УКРАИНЕ
Правові аспекти реєстрації прав на землю
Механізм реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Суб'єкти та об'єкти права власності на землю
Норми земельного права
Судовий розгляд земельних спорів
Муніципальні землі
Форми права власності на природні ресурси в Україні
Державний земельний кадастр
Припинення права власності на земельну ділянку в порядку її викупу для суспільних потреб
Правове регулювання оренди землі в Україні