Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
Цена:   24 грн.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Правове становище природно-заповідного фонду України   (ID работы: 368)

Направление: Право
Предмет: Земельное право
Тип работы: Реферат
Число страниц: 12
Год защиты: 2008
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Природно-заповідний фонд України як об’єкт правової охорони.
2. Організаційно-правові заходи охорони природно-заповідного фонду.
3. Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України.
Висновки
Лытература
Введение
Завданням законодавства України про природно-заповідний фонд України є регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі.
Відносини в галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Законом про природно-заповідний фонд України та іншими актами законодавства України.
Нині природно-заповідний фонд України має у своєму складі 7243 території то об'єкти загальною площею 2807,1 тис. га, що становить 4,65% від
Заключение
Одними з фундаментальних у суспільстві сучасного зразка є екологічні права та свободи людини й громадянина. Державний захист екологічних прав і свобод людини передбачається насамперед у Конституції України (ст. 3), яка встановлює один з найважливіших обов'язків держави утверджувати та забезпечувати права і свободи людини, а також відповідальність перед людиною за свою діяльність. Це право закріплює обов'язок держави здійснювати правове регулювання екологічних прав і свобод, а також забезпечувати правовими засобами дотримання, виконання та захист екологічних прав і свобод. Відповідними повноваженнями в цій сфері наділений парламент України, а також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Гарантом прав та свобод людини і громадянина є Президент України. Обов'язки із здійснення заходів щодо забезпечення екологічних прав і свобод входять до повноважень Кабінету Міністрів України, а також усіх інших
Литература
1. Закон України про природно-заповідний фонд України. N 2457-XII (2457-12) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст.503 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
2. Бурдіян Б. Навколишнє середовище та його охорона. - К., 1993
3. Гудзевич А. Природозаповідна Україна//Географія та основи економіки. - 1999. - №4
4. Дмитренко І. А. Екологічне право України: Підручник. - 2-е вид., пере-робл. та допов. — К: Юрінком Інтер, 2001. — 341 с.
5. В.С. Лактіонова, О.А. Сич, Р.Г. Синельщиков. Природно-заповідна справа як фактор сталого розвитку (на прикладі Донбасу) (за матеріалами Всеукраїнської студентської конференції "Сталий розвиток України" 6-7 грудня 2003 року в Київі)
6. Жабка С. Кроки екологічної грамотності. Ч.3. Не все те «заповідник», що «заповідне»…
Другие работы этого направления
Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері земельних відносин в Україні
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
Право землекористування та його види
РОЗВИТОК І КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА
ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України.
Норми земельного права
Правове становище державного сільськогосподарського підприємства
Припинення права власності на земельну ділянку в порядку її викупу для суспільних потреб
Земельно-правове регулювання у давньоруській державі княжої до Радянської доби
Суб'єкти та об'єкти права власності на землю
Загальні та спеціальні засоби набуття суб’єктивних прав фізичними та юридичними особами за чинним законодавством
Правові засади приватизації земель
Державний земельний кадастр
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
Правові аспекти реєстрації прав на землю
Муніципальні землі
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Судовий розгляд земельних спорів
1. Поняття, предмет і методи господарського права 2. Задача. Які з наведених нижче ситуацій належать до господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь. 1. Завод «Титан» придбав у санаторію «Свалява» 10 путівок для своїх працівників. 2. Двоє громадян і одна юридична особа уклали установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю для надання транспортних послуг населенню. 3. Індивідуального підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та порушення правил дорожнього руху. 4. У страховій компанії за рішенням Господарського суду вилучено в дохід бюджету прибуток, отриманий від виробничої діяльності яка законом заборонена для страхових організацій.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В УКРАИНЕ
Конституційні засади розвитку вдосконалення земельного права
Підстави винекнення права власності на землю в Україні
Міжнародне екологічне право
Правові засади приватизації земель
Нарахування та сплата земельного податку фізичними особам
Історія та функціонування кадастру землі
Механізм реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Правове регулювання оренди землі в Україні
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Форми права власності на природні ресурси в Україні