Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   40 грн.
ЦЕНА:   104 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Регіональна економіка задачі   (ID работы: 3372)

Направление: Экономика общая
Предмет: Экономика регионов
Тип работы: Задача
Число страниц: 2
Год защиты: 2013
Курс: 3
Язык: Украинский
Задание
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Список використаної літератури


Задача 1
Визначити темпи прискорення (в період з 1975 по 2000 р.) та планові обсяги випуску продукції цементної промисловості станом на 2005 р. (за умови, а ) темпи прискорення залишаться на рівні 2000р., б) темпи прискорення зростуть на 55% у порівнянні з 2000 р.).
Якщо відомо, що обсяги випуску продукції цементної промисловості в 1975 р. склали – 22,5 млн. тонн, в 1980 р. – 21,6 тонн, в 1985 році – 22,4 млн. тонн, в 1990 р. – 22,7 млн. тонн, в 1995 р. – 7,6 млн. тонн, в 2000 р. – 5,3 млн. тонн.


Задача 2
Посівна площа цукрових буряків в базовому році складали 0,56 млн. га; врожайність – 28,6 ц /га. За обсягами проведених робіт і капіталовкладень передбачається, що в плановому періоді відбудеться збільшення врожайності на 0,2%. Втрати врожайності становлять 0,5%. Розміри посівних площ та обсяги втрат врожайності в плановому періоді не зміняться. Обсяги виробництва цукру-піску в базовому році складали 1900 тонн, а в плановому періоді вони зростуть на 1%.


Задача 3
За даними статистичного щорічника розрахувати для Луганської та Івано-Франківської областей:


Задача 4
За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Луганської й Івано-Франківської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).

Задача 5
Визначити найкращий варіант розміщення виробництва в різних районах.
Якщо собівартість 1 тонни продукції складає по районах: А – 11 грн., В – 10 грн., С – 8,5 грн.; питомі капіталовкладення на 1 тонну продукції складають: А – 16 грн., В – 20, С – 25. Нормативний коефіцієнт незмінний для всіх варіантів і складає 0,15.
Литература
1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2004. - 98с.
2. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: Вид-во ДІВА, 1998. - 410 с.
3. Розміщення продуктивних сил: Підручник/ За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. - 5-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 351 с.
4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.
5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О.Петрика та ін. - К.: Вища школа, 1997. - 375 с.
6. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрига М.О. та ін.; За ред. Є.П.Качана. - К.:Вища школа, 1997.-375 с.
7. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вікар, 2002. - 374 с.
8. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. - Львів, 2001. - 150 с.
9. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України
10. http://www.lugastat.lg.ua/sinf/osreda/rosreda.php - Головне управління статистики Луганської області
11. http://www.if.ukrstat.gov.ua/ - Головне управління статистики Івано-Франківської області.
Другие работы этого направления
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Іспанії
Анализ неценовых факторов и их влиянии на рынок нефтепродуктов Днепропетровска
Регіональні особливості міграції населення в Україні
Регіональні особливості розвитку транспортної системи території світу
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН-ЧЛЕНІВ МЕРКОСУР
Задачі економіка регіонів
Задачі з економіки регіонів
Необхідність формування середнього класу в умовах трансформації ринкової економіки
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Італії
Планування фонду оплати праці на прикладі “Управління праці і соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації”
Роль iноземних iнвестицiй в трансформацiйних процесах краiн iз перехiдною економiкою (на прикладi Украiни)
Аналіз державної служби служби Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в реалізації програм соціального забезпечення населення
ЕКОНОМІКА ЛУГАНСЬКА