Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
.
ЦЕНА:   40 грн.
ЦЕНА:   104 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

Задачі з економіки регіонів   (ID работы: 3359)

Направление: Экономика общая
Предмет: Экономика регионов
Тип работы: Задача
Число страниц: 10
Год защиты: 2012
Язык: Украинский
Задание
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Список використаної літератури


Задача 1
Знайти коефіцієнт структурних зрушень у виробництві товарів групи Б та обсяги їх виробництва у 1995 та 2001 роках. (Результати занести в таблицю).
Якщо відомо, що частка товарів групи Б в 1995 році складала 28,8%, а в 2001 році - 30,8%; обсяги промислового виробництва в 2001 році становили 60,6 млрд. грн., а темпи прискорення 2001 р. в порівнянні з 1995 р. склали 1,4.
Обсяги виробництва Питома вага,
% Показники структурних зрушень
Товари групи Б 1995 р. 2001р. 1995 р. 2001р. абсолютні, в.п. відносні, %
17,5 (60,6*28,8%) 26,1 (84,6*30,8%) 28,8% 30,8% 2 6,94


Задача 2
Обсяги добування вугілля у Донбасі на кінець року склали 80 млн. тонн., від інших постачальників отримують 2 млн. тонн, місцеве використання складає 42 млн. тонн., залишки вугілля на кінець року - 6 млн. тонн.
Перевезення донецького вугілля всіма видами транспорту складає 95% сумарного об’єму перевезень вугілля в країні. Залізницею перевозиться 90% вугілля, в т.ч. 97% донецького вугілля.
Визначити обсяги перевезень донецького вугілля залізницею.


Задача 3
Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення закладами культури (бібліотеками); 2) коефіцієнтів забезпеченості медичним персоналом; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити.
Якщо у 2001 р. чисельність населення 1-ї області складала - 4000,2 тис. чол., ІІ-ої – 1600,8 тис., в Україні - 48415,5 тис. чол..
Кількість бібліотек в цілому в країні - 20400, у 1-й області – 650, у ІІ – й 1003.
Кількість медичного персоналу в цілому в країні - 225,7 тис. чол., в 1 – й області – 10,2 тис. чол.., у ІІ-й області – 14,1 тис. чол.
Площа І-ої області - 26,5 тис. км2, ІІ-ої області - 33,1 тис. км2, площа України - 603, 6 тис. км².


Задача 4
За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Запорізької та Тернопільської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію).


Задача 5
За даними статистичного щорічника розрахувати для Запорізької та Тернопільської областей:
Литература
1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2004. - 98с.
2. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: Вид-во ДІВА, 1998. - 410 с.
3. Розміщення продуктивних сил: Підручник/ За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. - 5-те вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 351 с.
4. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 364 с.
5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О.Петрика та ін. - К.: Вища школа, 1997. - 375 с.
6. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрига М.О. та ін.; За ред. Є.П.Качана. - К.:Вища школа, 1997.-375 с.
7. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вікар, 2002. - 374 с.
8. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. - Львів, 2001. - 150 с.
9. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України
10. http://www.ternstat.tim.net.ua/ - Головне управління статистики у Тернопільській області
11. http://zp.ukrstat.gov.ua/ - Головне управління статистики у Запорізькій області
Другие работы этого направления
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Іспанії
Задачі економіка регіонів
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу Італії
Роль iноземних iнвестицiй в трансформацiйних процесах краiн iз перехiдною економiкою (на прикладi Украiни)
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН-ЧЛЕНІВ МЕРКОСУР
Регіональні особливості розвитку транспортної системи території світу
Необхідність формування середнього класу в умовах трансформації ринкової економіки
ЕКОНОМІКА ЛУГАНСЬКА
Регіональна економіка задачі
Аналіз державної служби служби Головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації в реалізації програм соціального забезпечення населення
Анализ неценовых факторов и их влиянии на рынок нефтепродуктов Днепропетровска
Регіональні особливості міграції населення в Україні
Планування фонду оплати праці на прикладі “Управління праці і соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації”