Главная О проекте Условия работы Скидки Вакансии Цены и гарантии Способы оплаты Заказать работу Контакты
рус.укр.
Pасширенный поиск
.
ЦЕНА:   100 грн.
ЦЕНА:   229 руб.
Данную работу можно скачать сразу после оплаты!!!
Тема работы:

ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СТАН І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ   (ID работы: 2645)

Направление: Право
Предмет: Земельное право
Тип работы: Курсовая работа
Число страниц: 30
Год защиты: 2010
Язык: Украинский
Содержание
Вступ
1. Головні проблеми державної земельної політики
1.1. Проблеми інституційного та ресурсного забезпечення земельної політики
2. Головні проблеми у сфері земельних ресурсів і землекористування
2.1. Неефективне використання земельних ресурсів
3. Проблеми формування ринкових земельних відносин
4. Пропозиції: головні напрямки вдосконалення державної земельної політики
Висновок
Список використаних джерел
Введение
Україна володіє значними земельними ресурсами. Станом на 1 січня 2009р., її земельний фонд складає 60 354,8 тис. га, або майже 6% території Європи. Зокрема, сільськогосподарські угіддя становлять близько 19% загальноєвропейських, у т.ч. рілля – майже 27%. Український показник площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на душу населення є найвищим серед європейських країн – 0,9 га, в т.ч. 0,7 га ріллі (проти середньоєвропейських показників 0,44 і 0,25 га, відповідно). Площа чорноземів в Україні становить, за різними оцінками, від 15,6 до 17,4 млн. га, або близько 8% світових запасів.
Загалом, на початок 2000-х років, нормативна грошова оцінка земельних ресурсів України становила орієнтовно 330 трлн. грн.
Водночас, як у структурі земельних ресурсів країни, так і землекористуванні спостерігаються досить значні диспропорції, поглиблення яких може становити загрозу якості довкілля та життєвого середовища, а також – ефективності господарської діяльності, тобто стійкому розвитку національної економіки.
Так, в Україні склався надзвичайно високий рівень освоєння життєвого простору: до господарського використання залучено понад 92% території і лише близько 8% (4,5 млн. га) – перебуває у природному стані. Так само надзвичайно високим є рівень
Заключение
Аналізуючи цю велику сукупність проблем, ми можемо зробити дуже важливі висновки щодо екологічної дійсності нашої Держави, виявити чинники та особливості життєдіяльності та природокористування.
Головними кінцевими цілями пропонованих заходів є ефективна реалізація конституційних прав громадян України в частині власності на землю, перетворення землі та земельних відносин на вагомий чинник економічного зростання, підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського сектору і впровадження
Литература
1. Інформація про земельний фонд України, подається станом на 1 січня 2009р. за даними Державного комітету України із земельних ресурсів.
2. Горбулін В.П., Греков Л.Д., Юрченко А.Д. Земельні відносини, земельні ресурси і продовольча безпека: Аналітичні оперативні матеріали. – Київ, 2005, с.4.
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН “Добросовестное руководство в сиситеме землепользования и управления земельними ресурсами”. – Исследование ФАО по вопросам землевладения, выпуск 9, Рим, 2008, с.9-11, http://www.fao.org/docrep/010/a1179r/a1179r00.HTM
4. Управление земельными ресурсами в Европе: тенденции развития и основные принципы (ECE/HBP/140). – Европейская экономическая комиссия ООН, Женева, 2005, с.8, www.unece.org/env/documents/2005/wpla/ECE-HBP-140-r.pdf
5. Третяк А. Деякі аспекти управління землями державної власності. – Землевпорядний вісник, 2009, №1, с.20.
6. Тимошенко хоче забрати у Пінчука 100 гектарів землі? – Інтернет-видання ”Українська правда”, 7 травня 2008р., http://pravda.com.ua
7. Інформаційна довідка про стан здійснення Держземінспекцією та її територіальними органами інспекційної діяльності протягом 2003-2008рр. – Офіційний сайт Держземінспекції, www.dzi.com.ua/inf-4.rtf
8. Громадський звіт Міністра внутрішніх справ Ю.Луценка. – Офіційний сайт УМВС України в Миколаївській області, 17 березня 2009р., http://www.umvs.mk.ua
9. Середа Е. Лес рубят – деньги летят. – Бизнес, 20 июля 2009г., с.72.
10. Законопроект ”Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель”, http://gska2.rada.gov.ua
11. Закони про Державний бюджет України на 2008р. і 2009р.
12. Постанова Колегії Рахункової палати від 6 червня 2006р. – Офіційний сайт Рахункової палати, http://www.ac-rada.gov.ua
13. Звіт Рахункової палати України за 2007р., повідомлення прес-служби Рахункової палати – Офіційний сайт Рахункової палати.
14. Семчик В.І., Андрейцев В.І., Кулинич П.Ф., Шемшученко Ю.С. та ін. Земельне право. – Київ, 2001.
15. За даними Аналітичного агентства AGRICULTURE; www.agriagency.com.ua
16. Наукове обгрунтування повної енергоємності робіт при вирощуванні сільськогосподарських культур. – Київ, НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006.
17. Юрченко А.Д. Проблеми удосконалення земельних відносин в АПК. – Київ, 2008.
18. За даними Державного комітету лісового господарства України; http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index
19. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій. – Київ, 2008, с.16.
20. Офіційний сайт Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, http://www.mns.gov.ua/index.ua.php?m=0. Див. також: Стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2001р. – Київ, МНС України, НАНУ, 2002.
21. За даними Державного комітету України по водному господарству (http://www.scwm.gov.ua) та Державного комітету України із земельних ресурсів (http://dkzr.gov.ua).
22. Матеріали XI річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 26-27 лютого 2009р. – Київ, УААН, 2009, с.109
23. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев’ять місяців 2008р. – Офіційний сайт Рахункової палати.
Другие работы этого направления
Припинення права власності на земельну ділянку в порядку її викупу для суспільних потреб
Загальні та спеціальні засоби набуття суб’єктивних прав фізичними та юридичними особами за чинним законодавством
Підстави винекнення права власності на землю в Україні
Суб'єкти та об'єкти права власності на землю
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗОН НАДЗВИЧАЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
1. Поняття, предмет і методи господарського права 2. Задача. Які з наведених нижче ситуацій належать до господарських правовідносин? Обґрунтуйте свою відповідь. 1. Завод «Титан» придбав у санаторію «Свалява» 10 путівок для своїх працівників. 2. Двоє громадян і одна юридична особа уклали установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю для надання транспортних послуг населенню. 3. Індивідуального підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та порушення правил дорожнього руху. 4. У страховій компанії за рішенням Господарського суду вилучено в дохід бюджету прибуток, отриманий від виробничої діяльності яка законом заборонена для страхових організацій.
Конституційні засади розвитку вдосконалення земельного права
МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАСТВА
Історія та функціонування кадастру землі
Механізм реалізації юридичної відповідальності за земельні правопорушення
Муніципальні землі
Правові аспекти реєстрації прав на землю
Міжнародне екологічне право
Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України.
Земельно-правове регулювання у давньоруській державі княжої до Радянської доби
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ФОРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
Державний земельний кадастр
Судовий розгляд земельних спорів
Нарахування та сплата земельного податку фізичними особам
Правові засади приватизації земель
Форми права власності на природні ресурси в Україні
Правове становище державного сільськогосподарського підприємства
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері земельних відносин в Україні
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В УКРАИНЕ
Правове становище природно-заповідного фонду України
Норми земельного права
Право землекористування та його види
Правові засади приватизації земель
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
РОЗВИТОК І КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Правове регулювання оренди землі в Україні